Connect with us

Om oss

Norske Fotballkvinner

Norske Fotballkvinner ønsker å skape en plattform hvor vi kan løfte frem norske fotballjenters identitet og prestasjoner for å gjøre de mer tilgjengelig for allmennheten. Vi ønsker å skrive de artiklene og gjøre de intervjuene vi altfor sjeldent får tilgang på gjennom de store norske mediehusene. Vi bruker twitter (@NFKvinner) til å spre informasjon om norske fotballkvinner, deres prestasjoner og hverdagsliv. For oss er Toppserien en naturlig del av denne dekningen. Vi ønsker å være en plattform for den nye satsingen på damefotball.